Брей! Моркови

Морковите с марка “Брей!” са селектирана и сертифицирана продукция по Global G.A.P. Те се отглеждат по програма за договорно изкупуване на производството, което гарантира качеството от засаждането до рафта в магазина. Калибърът на всеки зеленчук се подбира внимателно. Отглеждат се в полета и оранжерии, които са стандартизирани по последните европейски стандарти. Продуктите се тестват регулярно в международни лаборатории и допустимото съдържание на пестициди в тях се следи значително по-строго в сравнение със законово разрешеното.