Дигитализирана Карта FiBank с Apple pay

Fibank предлага нова възможност за мобилни разплащания чрез Apple Pay. Всяка дебитна или кредитна карта Mastercard®, издадена от Fibank, може да бъде дигитализирана в съвместимо Apple устройство и използвана за безконтактни трансакции. Дигитализацията на карта става през Apple Wallet или през мобилното приложение My Fibank от регистрирано мобилно устройство.