Избран продукт
на годината

представя

Избран бранд
на годината

От 1987 г. насам “Избран продукт на годината” насърчава и отличава продуктовите иновации.

Като следваща стъпка и естествено продължение на конкурса, създадохме най-новото ни отличие, чиято основна идея е да награди цялостно брандовете, на които клиентите гласуват своето доверие, благодарение на техните корпоративни политики.

Чрез вече доказана методология в изследването на Nielsen International, потребителите оценяват доверието си към бранда, базирано на способността му да въвежда иновации, да поема отговорност към околната среда, да доказва своята социална ангажираност и устойчиви политики. Всички тези фактори съставят една обща оценка към компанията и желанието на потребителите за препоръка, на база на която се отличават и победителите в конкурса „Избран Бранд на Годината“.

Логото „Избран бранд на годината“ е отличителен и достоверен знак, че вашата компания се движи в правилната посока и откликва на нагласите на потребителите, а тяхната висока оценка в изследването на Nielsen International е вашата възможност да отличите бранда си с най-новото лого в портфолиото ни.