Ariel Allin1 PODS

Подобрената формула на Ariel Allin1 PODS е специално създадена за справяне с видимите и невидимите замърсявания по тъканите още по време на първото им изпиране дори със студена вода. По този начин елиминира използването на множество различни продукти и води до оптимизиране и намаляване продължителността на процеса.
Иновация: Подобрена формула за справяне с петна дори със студена вода