Оценка от експерти

Ролята на журито

Журирането е втора фаза в процеса, след като приключи подаването на заявки за участие.

Журито е съставено от професионалисти и доказани експерти в областта на маркетинга, комуникациите, медиите.

Членовете на журито оценяват дали подадените заявки отговарят на критериите за иновативност.

Продуктите, които отговарят на критериите, продължават към следващата и най-важна фаза: потребителското проучване.