A1 Wallet

A1 Wallet (дигитален портфейл) e безплатно мобилно приложение, с което смартфонът става портфейл. С него може да се плаща безконтактно на POS терминал, да се изпращат и получават пари между потребителите в приложението безплатно. Позволява съхраняване на карти за лоялност в електронен вид и информира потребителя за промоции в търговски вериги. Електронният портфейл категоризира разходите на потребителя и така помага за управление на личния му бюджет.