Методология

КОЙ ПРОВЕЖДА ИЗСЛЕДВАНЕТО?

Nielsen е глобален лидер в пазарните проучвания и предлага оценка и анализ на пазарната динамика, потребителските нагласи и поведение в повече от 110 страни. Компанията е изградила репутация при създаването на специфични изследователски решения сред широк спектър от компании и индустрии в световен мащаб.

КАК РАБОТИ ТО?

Потребителско изследване

Селектираните продукти, които отговарят на критериите на журито, продължават към фазата на потребителското изследване. То се провежда от Nielsen International, обхваща панел от 2000 респонденти и е национално-представително за България.

Респондентите отговарят на въпроси, свързани с трите основни критерия за излъчване на победител:

ИНОВАТИВНОСТ
ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ
НАГЛАСА ЗА ПОКУПКА

Продуктът с най-висок резултат в своята категория ще бъде избран за “Продукт на годината”.

Всички участници в категорията ще получат и доклада на Nielsen, който съдържа ценни данни.