HELL ENERGY COFFEE

ENERGY COFFEE е готово за консумация кафе в кен, което съдържа ултра пастьоризирано мляко и истински екстракт от кафе. Ние влагаме в производството му
истински екстракт от кафе, а не произвеждаме ароматизирано мляко с вкус на кафе. Това е огромна разлика с по-висока себестойност, но е важно да произвеждаш истински и най-добрия продукт, за да спечелиш търсенето.