Защо Продукт на годината

ПО-ДОБРА ВИДИМОСТ НА РЕГАЛА

Логото “Продукт на Годината” привлича вниманието на потребителите, особено спрямо идентични продукти на регала.

МОТИВАТОР ЗА ПОКУПКА НА НОВИ/НЕПОЗНАТИ ПРОДУКТИ

Логото се възприема като гаранция за по-високо качество, което е още един мотиватор за покупка.

ПРЕПОРЪКА ОТ 2000 ПОТРЕБИТЕЛИ

Оценката на участващите в Национално-представителното изследване се възприема от потребителите като сериозна препоръка и дава стимул за покупка, дори в моменти на икономически затруднения.
Как се възвръща инвестицията?

Впечатляващи ръстове на продажбите, достигащи до над 100%. Данните показват, че близо 70% от потребителите биха предпочели продукт или услуга с логото “Продукт на годината” пред сходен без логото.

Ранен тест на потребителските нагласи. По-лесно навлизане в търговската мрежа. Видимо разграничаване от конкуренцията на ниво “регал”.

Данни от професионално пазарно изследване, предоставящи ценни insights за възприятието на продуктите и услугите и потребителското поведение.

Право за използване на логото “Продукт на годината” във всички комуникационни канали за 12 месеца. Компаниите по света определят употребата му като изключително ценен маркетингов инструмент!

Какъв е ефектът на логото "Продукт на годината" върху потребителите
Бих купил/опитал продукт с логото „Продукт на годината”, вместо обичайния продукт, който купувам
ДА, БИХ КУПИЛ/ОПИТАЛ
56%
БИХ ОБМИСЛИЛ ПОКУПКАТА
38%
Можете ли да кажете, че имате повече доверие на продукт с логото Продукт на годината” на опаковката, спрямо идентичен продукт без логото?
ПО-СКОРО ДА
50%
ДА
22%
В период на икономическа криза и особено ако изпитвате затруднения, смятате ли, че оценката на 2000 потребители ще повлияе на решението ви да закупите определен продукти?
ДА, ЩЕ МЕ МОТИВИРА ДА ОБМИСЛЯ ПОКУПКАТА
53%
Смятате ли, че логото „Продукт на Годината” ще привлече вниманието ви на регала, ако е отпечатано върху опаковката на даден продукт, особено спрямо идентични други продукти
ДА
33%
ПО-СКОРО ДА
49%

Източник: Национално-представително изследване на Nielsen International, база 634 респондента, мъже и жени на възраст 18-65, май 2021 г.