REFOBIA карти за игра

  • Игра с карти, която чупи леда в компанията, свързва хората помежду им и споделя истории.
  • REFOBIA съдържа 3 тестета карти:
  • Карти с класически страхове – фобии (60 бр.), с оригинални илюстрации
  • „Модерните“ страхове на 21 век (20 бр.), с оригинални илюстрации
  • „Рефрейминг“ карти със забавни реплики и контекст, които поставят страха в нова смешна светлина и така да го обезсилват

    Проект, в който изкуството, играта и психологията си дават среща, дават нов контекст на тревогите ни и ни канят да бъдем по-малко тревожни, по-свързани и по-спокойни.