Ruffles Max

Новата серия Ruffles Max от Pepsi Co предлага максимум вкус в три разновидности: паприка, сол, чедър и лук. Ruffles Max е и с два пъти по-дълбоки вълнички, за още по-голямо удоволствие.

Leave a reply