МОБИЛНО БАНКИРАНЕ ОББ МОБАЙЛ


ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства – мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS. Приложението е предназначено за извършване на основни активни и пасивни банкови операции и за получаване на обща банкова информация 24/7. ОББ Мобайл притежава още голям брой функционалности и поддържа актуална банкова информация, които улесняват ежедневието и слагат банката в джоба на клиента.

Leave a reply