Серия едросмлени лютеници от Дерони

Иновативен технологичен процес, следващ домашните методи на производство. Изваряването при ниска температура, позволява максималното запазване на хранителните качества на продуктите. Използваните зеленчуци са собствено производство от Градините на Дерони.

Leave a reply