Дигитална карта

Дигиталната карта на Първа Инвестиционна Банка е нов вид банкова карта, с която може да се правят плащания чрез мобилен телефон, без използване на пластика – само с доближаване на телефона до ПОС терминал за безконтактни плащания.

Leave a reply